INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy tillsammans med de allmänna villkor som finns på webbplatsen anger grunden för vilka personuppgifter vi samlar in från dig, som du ger oss, eller som behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner samt praxis beträffande dina personuppgifter och hur vi behandlar dessa. Genom att besöka vår webbplats accepterar och samtycker du till de riktlinjer som beskrivs i denna policy.
Vi är skyldiga att enligt lagen om skydd av personuppgifter från 2001 (Kapitel 440 i Maltas lagar) och lagen om skydd av personuppgifter 1998 uppfylla kraven på dataskydd i användandet av personuppgifter som samlats in från dig vid din användning av vår webbplats. Vi tar våra skyldigheter på största allvar när det gäller hur vi använder din personliga information.

INFORMATION VI SAMLAR IN OM DIG
Vi samlar och behandlar följande data om dig:
• Information du ger oss. Detta är information om dig som du ger oss genom att fylla i våra formulär på vår webbplats eller genom att konversera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Det inkluderar information du anger när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på vår tjänst, gör insättningar, spelar eller gör uttag på vår webbplats, chattar, accepterar bonusar eller andra erbjudanden på vår webbplats, delar eventuell dokumentation med oss, samt när du rapporterar ett problem eller gör ett klagomål hos oss. Den information du ger oss kan innehålla ditt namn, användarnamn, adress, födelsedatum, bosättningsland samt nationalitet, identifikationsnummer, e-postadress och telefonnummer, finansiell och kreditkortsrelaterad information, personlig beskrivning och meritförteckning, identitetsbevis, adressuppgifter samt fotografier.
• Information vi samlar om dig. När det gäller var och en av dina besök på vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:
• Teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta datorn till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och dess version, tidszonsinställningar, webbläsarens tilläggsprogram samt dess versioner, operativsystem och plattform;
• Information om ditt besök, inklusive fullständiga webbadresser, spel du spelat samt varaktigheten på varje spel och sida, information om interaktion på sidan.
Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi kopplar till din dator. Med dessa cookies kan vi skilja dig från andra användare av vår hemsida, vilket hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats. De cookies vi använder är "analytiska" cookies. De tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna förflyttar sig på webbplatsen när de använder den. Vi använder också Targeting cookies, dessa cookies registrerar ditt besök, de sidor du har besökt, de spel du spelat, de finansiella transaktioner du har gjort och ditt allmänna beteende på webbplatsen. Vi använder denna information för att göra vår hemsida och den annonsering som visas eller mottas av dig mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela den här informationen med tredje part för detta ändamål vilket hjälper oss i vår analys.
• Information vi får från andra källor. Det här är information vi får om dig om du använder några av de andra webbplatser vi driver eller de andra tjänster vi tillhandahåller, antingen direkt eller via koncernbolag, leverantörer och underentreprenörer. Det är viktigt att du noterar att denna webbplats bara är en av de webbplatser som drivs av MT Secure Trade Limited, ett företag som har flera webbplatser. Om du använder konton på flera webbplatser som drivs under MT Secure Trade Limited-licensen kan vi samla information om dig som genereras från varje webbplats i ett datalager. Dessutom är MT Secure Trade Limited en enhet inom en större grupp av företag som heter Gaming Innovation Group Inc. Gaming Innovation Group Inc har flera andra operativa dotterföretag som tillhandahåller tjänster som liknar MT Secure Trade Limited som är nödvändiga för att förse speltjänster till dig genom denna webbplats. Vi kan också komma att motta information från vår grupp samt närstående företag som du eventuellt har delat med dem eller som de eventuellt har samlat in om dig.
• Vi jobbar även tätt med tredje part (bland annat affärspartners, underentreprenörer inom tekniska tjänster, betaltjänster, reklamnätverk och affiliatenätverk, analystjänster, sökmotorstjänster, kreditupplysningsföretag). Vi är tydliga med att vi skall lagra och bearbeta all information vi får om dig.
• Vi kan även få personlig information om dig från ägaren och / eller operatören på webbplatser där du spelar om webbplatsen inte ägs av MT Secure Trade Limited och vi tillhandahåller webbplatsens speltjänster.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN
• Information du ger oss. Vi kommer att använda denna information för:
• att fullgöra våra skyldigheter enligt villkoren som ingåtts mellan dig och oss samt för att förse dig med de speltjänster som du efterfrågar, att acceptera dina insättningar och bearbeta dina uttag, att bedriva bedrägeribekämpningsprocesser, att svara på alla frågor eller klagomål som du kan tänkas ha, liksom andra tillhörande frågor relaterade till de huvudsakliga tjänsterna vi tillhandahåller;
• att ge dig information om våra tjänster, bonusprogram och kampanjer samt information om produkter och kampanjer från närstående och gruppföretag inom Gaming Innovation Group plc;
• att ge dig, eller tillåta utvalda tredje parter att förse dig med information om produkter som vi anser kan intressera dig. Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig via elektroniska medel (e-post eller SMS) eller via telefon med information om våra produkter eller kampanjer. Det är viktigt att du noterar att den webbplats du kan spela på kan administreras av ett tredjepartsföretag som använder sig av speltjänsterna från MT Secure Trade Limited. Du måste vara väldigt medveten om och förstå att dina uppgifter, inklusive all personlig information som vi erhållit enligt gällande integritetspolicy, kommer att vara tillgängliga och behandlas av både MT Secure Trade Limited och den relevanta enheten som äger, administrerar eller hanterar webbplatsen. De kan också komma att kontakta dig gällande produkter som finns tillgängliga på webbplatsen, bonusar samt kampanjer och kan också vara involverade i kundtjänstrelaterade ärenden.
• att meddela dig om förändringar i vår tjänst;
• att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
• att uppfylla krav relaterade till lagstiftning mot penningtvätt samt gällande regler och regleringar i förbindelse till denna lagstiftning samt alla lagar som vi kan komma tvingas följa löpande.
• Information vi samlar om dig. Vi kommer att använda denna information för:
• att administrera vår webbplats samt för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål;
• att bedriva bedrägeribekämpning och riskhanteringsaktiviteter, inklusive att tilldela en riskprofil eller en riskstatus till ditt konto;
• att bedöma ditt beteende och mönster på webbplatsen vilket kommer att användas för att bygga en detaljerad kundprofil om dig runt olika kärnfrågor, inklusive men inte begränsat till:
• Ett register över bonusmissbrukare som kan skapas av företaget och personer på denna lista kan uteslutas från framtida kampanjer eller till och med blockeras från att använda företagets tjänster.
• Vi kommer också att undersöka samt övervaka dina transaktioner och beteenden så att spelandet sker under ansvarsfulla former, så att din interaktion med oss förblir rolig samt underhållande och inte farlig för dig. Vi kan tilldela ett score för ansvarsfullt spelande till ditt konto baserat på den information vi samlar in, vilket ibland kan bli tillgängligt för dig via ditt konto. Som en följd av vår bedömning kan du märkas som spelberoende eller som extra utsatt för riskerna runt spelberoende.
• Som en del i vårt engagemang för att förhindra penningtvätt samt finansiering av terrorism analyserar vi också dina personuppgifter och jämför det med tredje parts datakällor, bygger en AML (Anti Money Laundering) profil på dig och kopplar ett riskscore till ditt konto baserat på den information du har lämnat till oss samt information vi har samlat om dig. Vi kommer också tillhandahålla ett register över alla högriskkunder sett ur ett perspektiv som ska förhindra penningtvätt.
• att förbättra vår webbplats för att säkerställa att innehåll presenteras på bästa sätt för dig och för din dator;
• så att du kan ta del av interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det;
• som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats trygg och säker;
• att mäta eller förstå effektiviteten av marknadsföring som vi presenterar för dig och andra, och för att förse dig med relevanta kampanjer;
• att ge förslag samt rekommendationer till dig om våra produkter.
• Information vi får från andra källor. Vi kommer att kombinera denna information med information du ger oss och information vi samlar om dig. Vi kommer att använda denna information samt kombinerade uppgifter för ovan angivna ändamål (beroende på vilken typ av information vi får). Andra källor inkluderar tredjepartsleverantörer av verktyg för åldersverifiering, identitets- eller adressverifieringstjänster, tillsynsmyndigheter eller icke-statliga organisationer som förvarar centrala databaser med problemspelare, leverantörer av PEP- och sanktions-sökningar samt andra liknande leverantörer som vi kan kontraktera emellanåt. Vi kan också få information om dig från företag inom Gaming Innovation Group som hjälper oss att leverera en bättre service till dig eller att förhindra bonusmissbrukare och problemspelare från att använda våra tjänster.

DELNING AV PERSONLIG INFORMATION
Du godkänner att vi har rätt att dela med oss av din personliga information med:
Alla medlemmar i Gaming Innovation Group INC. (moderbolaget till MT Secure Trade Limited), vilket innebär våra moderbolag, dotterbolag, våra ultimata holdingbolag, tjänstemän, anställda, representanter. All data vi tar emot och samlar om dig kommer att delas med våra gruppföretag och sådan data kan användas av dem när det gäller bedrägeri och bonusmissbruk, AML samt ansvarsfullt spelande. Mer specifikt kommer tillgång till din personliga information att ges till vårt närstående företag, iGamingCloud Limited, som är den enhet som tillhandahåller mjukvara samt tekniska tjänster till MT Secure Trade Limited och som är nödvändig för tillhandahållandet av speltjänsterna i allmänhet. Utvalda tredje parter inkluderar:
• ägaren och / eller operatören av webbplatsen om webbplatsen ägs av en tredje part (white label / intermediär / affiliate) och inte av MT Secure Trade Limited. Dessa personer skulle kräva dina personuppgifter för att ge riktade annonser till dig, köra kampanjer, köra beteendebaserad annonsering och kontakta dig gällande produkter och tjänster på webbplatsen samt andra produkter och tjänster som ägaren och / eller operatören av webbplatsen tror kan vara av intresse för dig. Dessa enheter har också tillgång till din personliga information för att ge dig grundläggande service eller för att svara på initiala frågor och klagomål från dig;
• annonsörer och annonsnätverk som kräver uppgifterna för att välja och använda sig av relevanta annonser till dig och andra, inklusive e-post- och SMS-kampanjer samt ibland telefonsamtal till dig.
• analytiker, partners inom omvärldsanalys samt sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;
• kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdering när detta är en förutsättning för oss att ingå ett avtal med dig;
• leverantörer av ålders- och identitetsverifieringsverktyg samt andra leverantörer som kan verifiera samt känner till din kundinformation i allmänhet, specifikt, men utan begränsning, Aristotle, C6;
• våra banker eller betaltjänstleverantörer eller betalningsportaler för att kunna fullfölja våra betalningsinstruktioner till dig;
• våra advokater, rådgivare, konsulter som vi kan involvera med jämna mellanrum för att få råd om frågor som kräver att de får tillgång till personlig information;
• person, företag, icke-statlig organisation, statlig organ, tillsynsmyndighet som upprätthåller ett register över problemspelare eller för andra syften relaterade till ansvarsfullt spelande.
• person, företag, icke-statlig organisation, statlig organ, tillsynsmyndighet som upprätthåller ett register eller databas som syftar till att förebygga brott, penningtvätt eller finansiering av terrorism och spridningsfinansiering.
• i händelse av att vi samtycker till att överföra vår verksamhet relaterad till denna webbplats, så kommer vi i så fall att avslöja dina personuppgifter till den potentiella köparen eller deras advokater, konsulter, finansiella rådgivare och anställda både under due diligence-processen och även som en del av överföring av verksamheten. Detta inkluderar eventuell överföring av data som krävs enligt avtal mellan oss och ägaren och / eller operatören av webbplatsen vid uppsägningen av våra tjänster av ägaren och / eller operatören av webbplatsen.
• om vi enligt lag är skyldiga att avslöja eller dela med oss av dina personuppgifter, eller för att tillämpa eller applicera våra regler och villkor samt andra avtal; eller för att skydda våra rättigheter, egendomar eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribeskydd samt minimering av kreditrisken.

VAR VI LAGRAR DIN PERSONLIGA INFORMATION
• Huvudsakligen lagras datan vi samlar in från dig på servrar i Amsterdam (Nederländerna) och Malta. Dock kommer datan vi samlar in från dig emellertid att överföras till tredje part som nämns i tidigare delar av denna policy och dessa uppgifter lagras därför även av dem. Några av de tredje parter som vi delar data med kan ha sina servrar på en plats utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Datan kommer också att behandlas av personal eller företrädare för företag som agerar utanför EES och som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Det inkluderar personal som bland annat deltar i slutförandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter samt tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att lämna in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att de personer vi delar data med vidtar liknande organisatoriska och tekniska åtgärder som oss.
• All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar.
• Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras [med SSL-teknik].
• Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi ska göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER
• Du har rätt att få tillgång till information om dig. Vi ska följa alla rimliga förfrågningar gällande tillgång till denna information. I den händelse att förfrågan om tillgång innebär en oproportionerlig mängd arbete, förbehåller vi oss rätten att, i enlighet med gällande lag, ta ut en avgift som täcker det aktuella arbetet.
• Vi kommer att behålla kopior av alla meddelanden som du skickar till oss (inklusive kopior av alla e-postmeddelanden) för att upprätthålla noggranna register över den information vi har fått från dig.
• Du har rätt att be oss att inte använda dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling med hjälp av motsvarande rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter eller genom att kontakta oss på [email protected] Om du av någon anledning har valt att återkalla samtycket till behandlingen av personuppgifter kommer detta återkallande endast att gälla för den webbplats som du gör begäran om, om inte annat anges för att tillämpa ändringen på företagsnivå.
• Du har rätt att be oss radera all information vi har om dig. Det kan finnas andra lagliga skyldigheter som kan förbjuda oss från att radera all eller viss information om dig (exempelvis lagstiftning om penningtvätt) omedelbart, men vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt när en eventuell lagringstid för data upphör. Du kan också utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss på [email protected]

CONVERSIONBET
Conversion Bet Ltd lagrar följande data så att vi kan skicka de kampanjer du har efterfrågat från InstaCasino:

Epostadress eller mobiltelefonnummer
Ditt språk så att vi kan skicka kampanjer på rätt språk
Hur du interagerar med epost- och SMS-meddelanden vi skickar dig.

Conversion Bet Ltd lagrar följande data (om tillgängligt) för att tillhandahålla InstaCasino med analytisk information runt tjänsten som vi erbjuder dem:

Användar-ID, uppgifter runt vilken enhet samt webbläsare du använder, din IP-adress, var du befinner dig & hur du integrerar med hemsidan.

Conversion Bet Ltd lagrar dina personliga data i maximalt 12 månader för analytiska ändamål.

Kommunikation du tar emot från InstaCasino via Conversion Bet Ltd, kommer du ha möjlighet att avregistrera dig från. Detta försäkrar dig om att du inte kommer ta emot någon ytterligare kommunikation från InstaCasino via Conversion Bet Ltd.

FÖRÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
• Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas dig via e-post. Vänligen återkom regelbundet för att se eventuella uppdateringar och förändringar i vår integritetspolicy. Om du inte håller med om vissa ändringar, rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst eller avslutar ditt konto.

KONTAKT
• Frågor, kommentarer samt förfrågningar om denna integritetspolicy är välkomna och kan skickas till [email protected]

Ditt konto är för tillfället blockerat / begränsat.
Hej , vänligen gå till "Mitt konto" och slutför de markerade stegen för att låsa upp ditt konto. Detta är regler vi måste följa som del av vår licens. Vänligen notera att du måste slutföra dessa steg för att kunna spela samt för att kunna göra insättningar och uttag. Kontakta kundtjänsten om du har några frågor.